موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

اسامی نفرات برتر آموزشی ترم بهمن ماه ۱۳۹۷

20 آبان 1398 15:21 اخبار فرهنگی 234

دانشجویان ممتاز

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، به اطلاع می رساند مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

برای دانشجویان رتبه اول ۲۰% ، برای دانشجویان رتبه دوم ۱۵% و برای دانشجویان رتبه سوم ۱۰% تخفیف شهریه در نظر گرفته است.

دانشجویان ممتاز اعلام شده می توانند جهت دریافت تخفیف شهریه به واحد امور شهریه مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز مراجعه نمایند.

ورودی مهر ۹۶
رشته نام و نام خانوادگی معدل درصد تخفیف
کاردانی اطفای حریق عبدالهادی جلالی ۱۹/۰۷ ۲۰%
حسین حزباوی ۱۸/۰۳ ۱۵%
عباس سهرابی سورکی ۱۷/۲۰ ۱۰%
کاردانی مدیریت امور اداری ندا منصفی ۱۹/۲۲ ۲۰%
عباس ممبینی ۱۸/۳۵ ۱۵%
زینت زمان پور ۱۸/۳۲ ۱۰%
کاردانی شهرسازی محمدرضا سلیمانی ۱۹/۱۱ ۲۰%
نوری یاسینی نژاد ۱۸/۷۲ ۱۵%
مهدی کوچک ۱۸/۵۷ ۱۰%
کاردانی عمران- امورپیمانها نهضت محمدی حاجی وند ۱۹/۶۶ ۲۰%
علی ابوالفتحی ۱۹/۵۷ ۱۵%
عبدالامیر بیت سیاح ۱۸/۶۴ ۱۰%
کاردانی عمران- بتن علیمراد حیاتی سچگانی ۱۸/۸۰ ۲۰%
رضا زبیدی ۱۸/۵۳ ۱۵%
علی بارونی ۱۸/۳۳ ۱۰%
کاردانی عمران- نقشه برداری مسیر عادل داریوش نژاد ۱۸/۲۷ ۲۰%
توفیق رسولی ۱۷/۷۹ ۱۵%
احمد عبیداوی ۱۷/۶۹ ۱۰%
کاردانی فناوری اطلاعات رحیم هلیلی ۱۹/۷۱ ۲۰%
احمد راغبانی پور ۱۹/۵۰ ۱۵%
اقبال عزیزی ۱۹/۲۳ ۱۰%
کاردانی معماری شهری اعظم پورفرزاد ۱۸/۴۳ ۲۰%
مهدی کروشاوی ۱۸/۰۸ ۱۵%
محمدامین کلاه کج ۱۷/۶۱ ۱۰%
کاردانی ایمنی و تصرفات ساختمانی حسین حاجیان فروشانی ۱۸ ۲۰%
کارشناسی فناوری اطلاعات کمال ساجدی مفرد ۱۹/۷۱ ۲۰%
امین صائمه ۱۹/۳۲ ۱۵%
نگین صفری ۱۹/۰۷ ۱۰%
کاردانی برق مترو محمد شحیطاطی ۱۷/۱۷ ۲۰%
کارشناسی عمران-حمل و نقل شهری قاسم توانگر ۱۸ ۲۰%
عدنان کعب عمیر ۱۷/۹۴ ۱۵%
جاسم مقدم ۱۷/۵۰ ۱۰%
کارشناسی عمران- ساختمان سازی سیدعباس موسوی نسب ۱۹/۲۱ ۲۰%
کیانوش احمدی چلو ۱۹/۰۵ ۱۵%
امیر سیاح ۱۸/۹۶ ۱۰%
کارشناسی محیط زیست امیر امیری ۱۹/۴۷ ۲۰%
سیامک احمدی ۱۹/۲۳ ۱۵%
احمد حسینی ۱۹/۰۵ ۱۰%
کارشناسی معماری- بافت فرسوده مجید غلامپور ۲۰ ۲۰%
سعید تابع جابری ۱۸/۶۶ ۱۵%
غلامرضا یوسفی ۱۸/۴۳ ۱۰%
 ورودی بهمن ۹۶
رشته نام و نام خانوادگی معدل درصد تخفیف
کاردانی اطفای حریق رضا سلیمانی ۱۹/۲۲ ۲۰%
کاردانی شهرسازی سالم محیسن ۱۹/۳۰ ۲۰%
محمدرسول غرابی ۱۹/۱۱ ۱۵%
جعفر مقدم ۱۷/۹۲ ۱۰%
کاردانی عمران- مورپیمانها سیدمرتضی حسینی دهقانی ۱۹/۰۵ ۲۰%
حسن شهریاری ۱۸/۶۱ ۱۵%
ایمان آهک پور ۱۸/۵۰ ۱۰%
کاردانی عمران- نقشه برداری مسیر امیرمسعود نری میسا ۱۹/۱۱ ۲۰%
رضا همتیان ۱۸/۶۱ ۱۵%
رحیم زرگانی ۱۸/۰۵ ۱۰%
کاردانی فناوری اطلاعات محمدمهدی ورک شا ۱۸/۶۱ ۲۰%
آسیه صالحی ۱۸/۵۸ ۱۵%
احمد باوی ۱۸/۲۶ ۱۰%
کاردانی معماری شهری نگین جلیلی سه بردان ۱۸/۳۱ ۲۰%
شهاب زعیلی ۱۷/۳۱ ۱۵%
دریا جلوه منش ۱۷ ۱۰%
کاردانی ایمنی و تصرفات ساختمانی جابر ثامری ۱۸/۸۰ ۲۰%
کارشناسی فناوری اطلاعات صادق حسینی ۱۸/۷۱ ۲۰%
هدی محیسن پور ۱۸/۳۰ ۱۵%
سیدمهدی حسینی زرینی ۱۷/۳۲ ۱۰%
کارشناسی عمران- حمل و نقل شهری عبدالامیر طهماسبی نژاد ۱۹/۵۸ ۲۰%
زهرا هادی قنوات ۱۸/۸۸ ۱۵%
نگین گمرک چی زاده ۱۸/۷۵ ۱۰%
کارشناسی عمران- ساختمان سازی باقر حاجتی فرد ۱۸/۸۰ ۲۰%
مسعود هنرجو ۱۸/۸۰ ۲۰%
محسن سواری ۱۸/۶۷ ۱۵%
سیدرضا زرنگ سقا ۱۸/۱۵ ۱۰%
کارشناسی معماری- بافت فرسوده محمدرضا لامی ۲۰ ۲۰%
فرید صیاحی ۱۹/۰۵ ۱۵%
مسعود شریفی ۱۹ ۱۰%
کارشناسی محیط زیست علیرضا رادمهر ۱۸/۶۴ ۲۰%
حسین بغلانی ۱۸/۲۲ ۱۵%
محمد زاده رحیمی ۱۸/۲۲ ۱۵%
عبدالستار آل خمیس ۱۷/۷۰ ۱۰%
کارشناسی برق مترو رامتین بابائی آبکنار ۱۸/۳۳ ۲۰%
شاهین علاشهنی ۱۷/۹۴ ۱۵%
منصور معاوی ۱۷/۶۷ ۱۰%
ورودی مهر۹۷ 
نام و نام خانوادگی معدل درصد تخفیف
کاردانی اطفای حریق محمد زینائی ۱۹/۱۸ ۲۰%
جمعه مزبانی نصر ۱۸/۵۵ ۱۵%
محمدعلی عزیزی ۱۸/۵۴ ۱۰%
کاردانی شهرسازی خدیجه سیاحی ۱۸/۸۷ ۲۰%
آتبین نیک طالقان ۱۸/۸۱ ۱۵%
سیده سحر غرابی ۱۷/۸۶ ۱۰%
کاردانی عمران- امورپیمانها علیرضا سواری ۱۹/۱۱ ۲۰%
مدینه خلفی ۱۸/۹۱ ۱۵%
مینا امانی ۱۸/۷۷ ۱۰%
کاردانی عمران- نقشه برداری مسیر سعید زهیری ۱۹/۵۲ ۲۰%
محمدرضا اخوان ۱۸/۴۴ ۱۵%
ثریا نواصری ۱۸/۱۸ ۱۰%
کاردانی فناوری اطلاعات ابراهیم سلیمانی ۱۹ ۲۰%
محدثه کرمی ۱۸/۷۰ ۱۵%
فرحناز زارعی ۱۸/۴۴ ۱۰%
کلردانی معماری شهری مهدی آدمیت ۱۹/۴۲ ۲۰%
زینب مراد اسکندری ۱۸/۳۸ ۱۵%
الهام هنرور خوزستانی ۱۷/۰۴ ۱۰%
کاردانی ایمنی و تصرفات ساختمانی محمد صلواتی ۱۹/۷۷ ۲۰%
غلامرضا بریحی ۱۸/۳۲ ۱۵%
محمود احمدی کیا ۱۷/۹۵ ۱۰%
کاردانی اموردفتری الهام جاسمی زاده ۱۹/۴۲ ۲۰%
مهسا حمید ۱۹/۳۹ ۱۵%
فریبا نری میسا ۱۹/۱۴ ۱۰%
کارشناسی فناوری اطلاعات نسرین اسدی ۱۸/۸۴ ۲۰%
ساناز رستمی دهدزی ۱۸/۶۷ ۱۵%
فاطمه محمدی راد ۱۸/۶۱ ۱۰%
کارشناسی عمران- حمل و نقل شهری محمد احمدکیا ۱۸/۱۲ ۲۰%
علی کردانی مقدم ۱۸/۰۸ ۱۵%
فاطمه صافی نژاد ۱۷/۶۲ ۱۰%
کارشناسی عمران- ساختمان سازی راحله بهشتی منش ۱۹/۱۰ ۲۰%
صغری سیاهی خلف ۱۸/۸۹ ۱۵%
پریسا سبزه زار ۱۸/۷۰ ۱۰%
کارشناسی معماری- بافت فرسوده موسی دورباش زاده ۱۹/۵۴ ۲۰%
هادی کریمیان ۱۹/۴۶ ۱۵%
افسانه کیانی قلعه تل ۱۹/۴۲ ۱۰%
کارشناسی محیط زیست امید صالح خو باورصاد ۱۹/۳۳ ۲۰%
مسعود داودی ۱۸/۷۵ ۱۵%
داود ایران دوست ۱۸/۵۸ ۱۰%
کارشناسی مدیریت بحران عباس جاسمی زاده ۲۰ ۲۰%
زهرا طاهری پور ۱۹/۷۸ ۱۵%
مریم ستوده سرتلی ۱۹/۵۸ ۱۰%
 ورودی بهمن ۹۷
رشته نام و نام خانوادگی معدل درصد تخفیف
کاردانی شهرسازی رقیه حیدری ۱۹/۶۲ ۲۰%
حبیب الله سعیدی ۱۹/۰۶ ۱۵%
کیامرث رضائی فام ۱۸/۷۵ ۱۰%
کاردانی عمران- امورپیمانها مهرداد پرویزی ۱۸/۰۹ ۲۰%
حسن امینی شریف ۱۷/۰۶ ۱۵%
کاردانی عمران- نقشه برداری مسیر زال غیبی پور ۱۸/۰۸ ۲۰%
مسعود پوراطهری ۱۷/۸۷ ۱۵%
احسان شایسی ۱۷/۵۰ ۱۰%
کاردانی فناوری اطلاعات نگین سلامات ۱۸/۲۰ ۲۰%
رستم احمدی نسب ۱۷/۷۶ ۱۵%
کاردانی معماری شهری مژگان پورمیرزا ۱۹/۶۰ ۲۰%
زهرا سلطان مرادی ۱۹/۲۶ ۱۵%
نیلوفر لواف زاده ۱۸/۲۰ ۱۰%
کاردانی اموردفتری رضا آزادوار ۱۹/۵۵ ۲۰%
آزیتا امامی ۱۹/۱۵ ۱۵%
برزو کریمی منفرد ۱۹ ۱۰%
کارشناسی فناوری اطلاعات ایمان صفی خانی ۱۸/۵۳ ۲۰%
آیدا پارون ۱۸/۵۰ ۱۵%
سیدمحسن موسوی منش ۱۸/۳۹ ۱۰%
کارشناسی عمران- حمل و نقل شهری علی محمد وحیدپور ۱۸/۶۹ ۲۰%
ابراهیم صفری ۱۸/۵۳ ۱۵%
کورش زیبائیان ۱۸/۲۳ ۱۰%
کارشناسی عمران- ساختمان سازی علیرضا جانکی ۱۹/۶۹ ۲۰%
مرتضی صالح زاده ۱۹/۵۰ ۱۵%
فاطمه آل کثیرسلطانی ۱۹/۰۷ ۱۰%
کارشناسی معماری – بافت فرسوده علی محمدی رجا ۱۷/۲۸ ۲۰%
محسن احمدی ۱۷/۱۰ ۱۵%
کارشناسی محیط زیست مهزیار مهدی پور ۱۸/۳۹ ۲۰%
اشکان محمدی علاسوند ۱۷/۹۲ ۱۵%
میثم ترابی اسدآبادی ۱۷/۵۰ ۱۰%
کارشناسی مدیریت بحران زینب طائی ۱۹/۴۲ ۲۰%
عباس امیری ۱۷/۸۸ ۱۵%
صابر عبیاوی ۱۷/۶۵ ۱۰%

 لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/SHTwOJRUrC