موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

افتخارات و تقدیرنامه ها

مقـام دوم بین المللی رباتیک در مسابقـات ربـاتیک آزاد ۲۰۱۶

مقـام سـوم بتن متخلخل مسابقات بین المللی بتن آمریکا (aci)

مقـام سـوم کارایی ملات مسابقات بین المللی بتن آمریکا (aci)

مقـام دوم بـتـن هـدفمند مسابقـات سراسری دانشگـاه مازندران

مقـام قهـرمـانی مسـابـقـات کـاراتـه قـهرمـانی کـشور سال ۹۴

مـدیـر بـرتـر مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور سال۹۴

مـرکـز بـرتـر مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشور سال۹۴

مقـام دوم مسـابقـات قرآن و عتـرت دانشجویان علمی کاربردی کشور سال ۹۴

رتبـه بـرتـر عملکرد فرهنـگی مراکز علمی کاربردی استان خوزستان سال ۹۴

رتبه سوم عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشورسال ۹۴

مقام دوم تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیون کشور  سال ۹۵

مقام اول تیمی مسابقات قهرمانی کاراته یونیون استان  سال ۹۵

مقام نـایب قهرمانی مسابقات کاراته قهرمانی کـشور سال ۹۵

مقام دوم کشوری مسابقات ورزشی کیک بوکسینگ جام ریاست جمهوری سال۹۵

مقام اول مسابقات قرآن و عترت دانشجویـان علمی کاربردی کشـور سال ۹۵

رتبه اول عملکرد فرهنگی مراکز علمی کاربردی شهرداری های سراسر کشورسال ۹۵

رتبه دوم دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری مراکز شهرداری های سراسر کشور۹۵

مقام سوم و چهارم مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی بـانوان کشور سال ۹۶

رتبه اول عملکرد فرهنگی مراکز علمی کـاربردی  استان خوزستان سال ۹۶

مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال مراکـز علمی کاربردی خوزستان سال۹۶

مـدال نـقـره لیـگ دومیـدانی استـان خوزسـتـان در مـاده ۲۰۰ متر سال ۹۶

دو مدال برنز چهـارمین المپیـاد علمی کـاربردی کشـور در رشته کـاراته سال ۹۶

دو مدال نقره و برنز چهارمین المپیاد علمی کاربردی کشور در رشته دومیدانی سال ۹۶

مقام نـایب قهرمانی مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان خوزستان  سال ۹۶

دریافت تقدیرنامه عملکرد مطلوب پژوهش از سوی موسسه  شهری و روستایی  سال ۹۶

انتشار اولین فصلنامه علمی مراکز علمی کاربردی کشور (شهر نوین اسـلامی) سال ۹۶

انـتشـار دومین فصلنـامه علمی مرکـز  (تـاریخ شهـری و شـهـرداری هـا) سال ۹۶

دریافت مسئولیت دبیرخانه نشریات دانشجویی مراکز علمی کاربردی خوزستان سال ۹۶

تقدیر از واحد روابط عمومی درششمین کنفرانس روابط عمومی های خوزستان سال۹۶

برگزاری اولین و دومین دوره تخصصی غدیر پژوهی در استان خوزستان

برگزاری همایش و سمینارهای کشوری و استانی (رودخانه کارون، ریزگردها،مدیریت بحران، گیاه کونوکارپوس، بررسی تحولات خاورمیانه، زبان انگلیسی، معماری و شهرسازی و …)