موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

شرح وظایف واحد فارغ التحصیلان

  • دریافت کلیه مدارک شناسایی و تطبیق با اصل مدارک جهت امور فارغ التحصیلی
  • تحویل فرم تسویه حساب جهت تسویه حساب دانشجو
  • ثبت درخواست فارغ التحصیلان در سامانه هم آوا
  • بررسی و کنترل پرونده های ارسالی از بایگانی
  • تحویل مدارک موقت به فارغ التحصیلان