موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

بازدید دانشجویان و پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز از کتابخانه،مرکزاسناد و موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز

15 نوامبر 2022 13:16 اخبار دانشگاه 26

خانم طالبی:
به گزارش روابط عمومی دانشجویان و پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز امروز سه شنبه ۲۴ آبان ماه همزمان با روز کتاب و کتابخوانی از کتابخانه،مرکزاسناد و موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید به عمل آوردند.

 لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/lAuFTJHngk