موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

جدول ترم بندی رشته های کارشناسی

برای دریافت فایل ها بر روی رشته مورد نظر کلیک کرده و دانلود نمایید.

نکته: فرمت فایل ها pdf بوده و برای بازکردن فایل ها باید نرم افزار Acrobat reader برروی سیستم شما نصب شده باشد.

(ویراش مرداد ماه ۱۳۹۸)

🔸 مهندسی معماری
🔸 مهندسی محیط زیست
🔸کارشناسی مدیریت دفتری
🔸مهندسی فـنـاوری اطـلاعـات
🔸 کارشناسی مـدیـریـت بـحــران
🔸 مهندسی عمران – نقشه برداری (بزودی بارگذاری خواهد شد)
🔸 کارشناسی مدیریت تجاری سازی (بزودی بارگذاری خواهد شد)
🔸 مهندسی عمران – ساختمان سازی
🔸 مهندسی عمران – حمل و‌ نقل شهری
🔸کارشناسی مدیریت آموزش های شهروندی
🔸کارشناسی مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث (بزودی بارگذاری خواهد شد)