موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

جدول ترم بندی رشته های کارشناسی

برای دریافت فایل ها بر روی رشته مورد نظر کلیک کرده و دانلود نمایید.

نکته: فرمت فایل ها pdf بوده و برای بازکردن فایل ها باید نرم افزار Acrobat reader برروی سیستم شما نصب شده باشد.

(ویراش مرداد ماه ۱۳۹۸)

? مهندسی معماری
? مهندسی محیط زیست
?کارشناسی مدیریت دفتری
?مهندسی فـنـاوری اطـلاعـات
? کارشناسی مـدیـریـت بـحــران
? مهندسی عمران – نقشه برداری (بزودی بارگذاری خواهد شد)
? کارشناسی مدیریت تجاری سازی (بزودی بارگذاری خواهد شد)
? مهندسی عمران – ساختمان سازی
? مهندسی عمران – حمل و‌ نقل شهری
?کارشناسی مدیریت آموزش های شهروندی
?کارشناسی مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث (بزودی بارگذاری خواهد شد)