موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

فرمهاي متقاضيان تدريس

متقاضیان محترم تدریس در مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز

چهت ثبت مشخصات و درخواست تدریس به آدرس http://edu.uast.ac.ir/ مراجعه نموده سپس در لینک ((سامانه ثبت و ویرایش درخواست تدریس )) با کد ملی وارد شده و اطلاعات خود را تکمیل نمائید. بعد از تایید مرکز تشکیل پرونده نمائید.

دانلود فرآیند پذیرش مدرس(اخذID) در دانشگاه جامع علمی کاربردی

مراحل تشکیل پرونده:

لطفاً فرم ها ی زیر را بطور کامل پر نمائید.به همراه فرم ها ،۴ قطعه عکس، تصویر شناسنامه(کل صفحات ) ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدارک تحصیلی (کاردانی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا) ،تصویر کارت پایان خدمت (مخصوص آقایان) ،مستندات سوابق تدریس و تالیف و …. را به سرکار خانم عسکری تحویل نمائید.(از تمام تصاوير بالا ۲ سري )

از فرم کد ۱ يک سری،فرم کد ۲ دو سری ، فرم کد ۵ يک سری، رزومه يک سری

فرم کد ۱

فرم کد ۲

فرم کد ۵

رزومه