موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده کاردانی و کارشناسی 

Service

دانشجویان محترم می توانند مدارک لازم جهت تکمیل پرونده کاردانی و کارشناسی ، خود را از این قست مشاهده نمایند.


مدارک لازم جهت تکمیل پرونده کارشناسی

۲سری  کپی از تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت
۸ قطعه عکس ۴*۳(عکسهای خواهران می بایست دارای پوشش کامل اسلامی ، بدون آرایش باشد)
اصل گواهینامه کاردانی و اصل ریز نمرات و ۲ برگ کپی از آن
۲ برگ کپی از کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت
گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول
آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار برای پذیرفته شدگان شاغل-حداقل یک سال سابقه کار
اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره مذکور برای پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغلین
۲ برگ کپی از كارت پايان خدمت ، كارت معافيت دايم پزشكي يا كفالت يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري و اصل آن جهت تطبیق

 کپی کلیه مدارک در برگه A4 تهیه گردد

 اسکن تمامی مدارک فوق و ارائه آن به صورت سی دی الزامیست حداکثر سایز:۷۶۸*۱۰۲۴


مدارک لازم جهت تکمیل پرونده کاردانی

 ۲ سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت

۸ قطعه عکس ۴*۳(عکسهای خواهران می بایست دارای پوشش کامل اسلامی ، بدون آرایش باشد)

اصل دیپلم و ۲ برگ کپی از آن (اصل فرم تاییدیه معدل جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است )

۲برگ کپی از کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت

گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول

آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار برای پذیرفته شدگان شاغل

اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره مذکور برای پذیرفته شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغلین

۲ برگ کپی از كارت پايان خدمت ، كارت معافيت دايم پزشكي يا كفالت يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري و اصل آن جهت تطبیق

رسید پستی تاییدیه تحصیلی (ارائه یک کپی از دیپلم به پست جهت تاییدیه تحصیلی و اخذ رسید)

ارائه فرم پلیس + ۱۰ جهت درخواست معافیت تحصیلی

کپی کلیه مدارک در برگه A4 تهیه گردد

اسکن تمامی مدارک فوق و ارائه آن به صورت سی دی الزامیست حداکثر سایز:۷۶۸*۱۰۲۴