موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مدارک موردنیاز دانش آموختگان

۱. کارنامه کلی (ثبت کلیه نمرات و مشخصات در کارنامه کلی و قطعی بودن نمرات)

۲. اصل کارت دانشجوئی

۳. تکمیل فرم تسویه حساب (دانلود فرم تسویه حساب)

۴. پرداخت حق تمبر ۱۰۰۰ تومانی (به امور مالی)

۵. تائیدیه تحصیلی (دیپلم )(اقدام از طریق اداره پست )

۶. فرم ثبت نام در  کانون دانش آموختگان   http://info.uast.ac.ir/fareghotahsil/

۷. کپی شناسنامه از تمام صفحات (در صورت تعويض شناسنامه)

۸. کپی ( پشت و روی کارت) از کارت ملّی(در صورت تعويض کارت ملي)

۹. کپی از کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم(پشت و روی کارت)

۱۰.کپی از مدرک دیپلم (اصل مدرک ) (گواهی موقت قابل قبول نمی باشد)

۱۱.فرم تاریخ آخرین نمره(برای کسانی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می کنند)

۱۲.کپی از مدرک پیش دانشگاهی(اصل مدرک) گواهی موقت قابل قبول نمی باشد .

۱۳.فرم نمره پروژه

۱۴.فرم نمره کارورزی۱ و کارورزي ۲

۱۵.مسئولیت پیگیری و تکمیل مدارک مهمان ومرخصی و… دارای نقص به عهده خود دانشجو میباشد

۱۶.تکمیل مدارک مندرج در فرم درخواست صدور گواهی و ارائه آن به امور فارغ التحصیلان (در صورت داشتن درخواست)

۱۷. تائیدیه از مدرک کاردانی وکپی مدرک کاردانی (در صورت قبولی و ثبت نام با مدرک کاردانی برای دوره کارشناسی )