موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کاربینی

karbini

کاربینی عبارت است از یک درس ۱ واحدی عملی که طی ۳۲ ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر در اولین نیمسال تحصیلی به دانشجو ارائه می شود.

محیط کار واقعی محیطی است که شامل تمام عواملی که عملکرد یک بنگاه اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد و یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی مستقل به طور کامل در آن شکل می گیرد. فعالیت هایی که در این محیط صورت می گیرد، به تولید محصول یا خدماتی قابل ارائه به بازار یا خدمات عمومی منجر می گردد و مشتریان و یا دریافت کنندگان خدمات واقعی کار را می شناسند و در فرایند های آن اثر گذار هستند.

اهداف عملکردی:

۱٫ شناخت مشاغل مورد نظر

۲٫ تشریح جریان کار و فعالیت ها

۳٫ شناخت مواد، تجهیزات، ابزار و ماشین آلات مربوط

۴٫ شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی

۵٫ شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار و…

۶٫ آشنایی با تولید محصولات، ارایه خدمات، آشنایی با نحوه تعامل مشاغل برای تولید کالاها و خدمات، آشنایی با واحدهای سازمان ها(اداری، پشتیبانی، فناوری اطلاعات و…)