موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کارگاه نحوه آشنایی با تکمیل کاربرگ های هیات نظارت و ارزیابی برگزار شد

05 آبان 1398 23:24 اخبار دانشگاه 179

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، کارگاه نحوه آشنایی با تکمیل کاربرگ ها و تهیه مستندات مورد نیاز دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان در سالن جلسان حوزه ریاست دانصگاه علمی کاربردی استان خوزستان برگزار گردید.

در این کارگاه که با سرکار خانم سواری مدیر آموزش و جناب آقای موسوی کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار شد، کارشناسان دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان نحوه تکمیل کاربرگ ها و تهیه مستندات مورد نیاز دبیرخانه هیات نظارت را آموزش دادند.لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/tEQgzZMqYK