موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کانون تئاتر

فعالیت کانون :

۱ – تئاتر

۲ – فیلمنامه نویسی

۳ – تدوین

 

اعضای هیاًت موسس کانون  :

۱ – زینب لازم سعیدی

۲ – زینب سوادی

۳ – الهه باقری منش