موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کانون فیلم و عکس

فعالیت کانون:

۱ – فیلم و عکس

۲ – آموزش عکاسی

۳ – آموزش نرم افزارهای عکاسی – برگزاری جشنواره و مسابقه

 

اعضای هیاًت موسس کانون :

۱ – عباس رستگار

۲ – صلاح الدین علوانی

۳ – سینا پاک نظر