موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کانون هلال احمر

فعالیت کانون :

۱ – کمکهای اولیه

۲ – شرکت در جشنواره ها و مسابقات هلال احمر

 

اعضای هیاًت موسس کانون  :

۱ – شقایق محسن پور

۲ – سیده میعاد نعمتی نژاد

۳ – رویا مرشدی