موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

کتاب های موجود

کتابهای موجود در انتشارات مرکز جهت فروش

ردیف نام کتاب نام نویسنده
۱ شهد پارسی(فارسی عمومی آرزو موسوی
۲ فرهنگ و تمدن اسلامی علی اکبر ولایتی
۳ انقلاب اسلامی ایران محمد عیوضی ومحمد جواد هراتی
۴ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری
۵ رمان خوشه زار آرزو موسوی