موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

گواهینامه موقت آماده تحویل

گواهینامه های موقت آماده تحویل در این قسمت همواره بروزرسانی میگردد خواهشمندیم در این خصوص از پیگیری مکرر از سمت واحد آموزش خودداری نمائید.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

گواهینامه های موقت آماده تحویل