موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تقویم آموزشی دوره های ضمن خدمت پاییز ۱۳۹۶ کارکنان شهرداری اهواز اعلام شد.

26 مهر 1396 14:05 اطلاعیه

با عنایت به برنامه ریزی بعمل آمده از سوی اداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات شهرداری اهواز و ابلاغ به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری اهواز، دوره آموشی ضمن خدمت کارکنان در راستای ارتقاء سطح كيفي، توانمندسازي، افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي پرسنل این شهرداری در قالب برنامه هاي آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار می گردد.

? برنامه ریزی حمل و نقل * شروع: ۹۶/۷/۱۹ – پایان: ۹۶/۷/۱۹ * ساعت ۱۴-۱۰

?  مهندسی ترافیک شهری * شروع: ۹۶/۸/۷ – پایان: ۹۶/۸/۹ * ساعت ۱۴-۱۰

? روابط عمومی در مدیریت شهری * شروع: ۹۶/۸/۱۳ – پایان: ۹۶/۸/۲۲ * ساعت ۱۴-۱۲

?  اصول برنامه ریزی در روابط عمومی * شروع: ۹۶/۹/۴ – پایان: ۹۶/۹/۲۵ * ساعت ۱۴-۱۲لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/OlHksWnRQI