موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

03 تیر 1398 11:42 اطلاعیه

* تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۸-۹۷ *

** تـذکـرات مهـم **

۱- انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

۲- براساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام انتخاب واحد برای دانشجو توسط واحد آموزش دانشگاه، ممنوع اعلام شده است. برهمین اساس هیچ تاریخی جهت انتخاب واحد حضوری دانشجو در دانشگاه اعلام نخواهد شد و زمان های اعلام شده در جدول فوق تنها فرصت انتخاب واحد می باشد.

۳- انتخاب واحد به صورت اینترنتی می باشد، لذا پرداخت شهریه خود را در زمان اعلام شده انجام دهید. در صورت حذف دروس اخذ شده دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

۴- دانشجویان سایر مراکز علمی کاربردی استان خوزستان می توانند دروس عمومی و مهارت مشترک و دانشجویان سایر دانشگاه های استان می توانند دروس عمومی را در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز اخذ نمایند.

 نکاتی که در زمان انتخاب واحد نیمسال تابستانی می بایست رعایت شود شامل موارد ذیل می باشد:

💠در مقطع کاردانی یا کارشناسی دروس کارورزی ۱ و کارورزی۲ می بایست گذرانده شود .

🔻دانشجویان می توانند دروس کارورزی ۱ یا کارورزی ۲ را در نیمسال تابستان اخذ نموده تا از افزایش سنوات تحصیلی جلوگیری گردد.
تذکر: شرط اخذ کارورزی ۲ پاس شدن درس کارورزی ۱ می باشد.

🔻دانشجویان می توانند همراه درس کارورزی ۱ یا کارورزی ۲ دروس عمومی و مهارت مشترک را تا سقف ۶ واحد اخذ نمایند.
(کارورزی+یک درس عمومی ۲ واحدی+یک درس مهارت مشترک =۶ واحد)
یا (۴ واحد درس عمومی+۲ واحد درس مهارت مشترک=۶ واحد)
یا ۴ واحد مهارت مشترک+۱درس عمومی ۲ واحدی=۶ واحد)یا ۶ واحد درس مهارت مشترک یا ۶ واحد درس عمومی انتخاب واحد نمایند.

🔻دانشجویانی که با ۸ واحد فارغ التحصیل می شوند می توانند تا ۸ واحد درسی اخذ نمایند.(به شرط اینکه هیچ واحد دیگری برای انتخاب واحد و یا معرفی به استاد نداشته باشند.)

🔻اگر دانشجویان درس کارورزی را در تابستان اخذ ننمایند، صرفاً می توانند ۱۴ واحد درسی (۲ واحد کارورزی + ۱۲ واحد درسی) در نیمسال عادی انتخاب واحد نمایند (منظور از نیمسال عادی،نیمسال مهر و بهمن است).
بنابراین توصیه می گردد در تابستان ثبت نام نموده و درس کارورزی را نیز اخذ نمائید.

🔻دانشجویان ورودی مهر ۹۷ در تابستان حتما درس کارورزی۱را اخذ نمایند تا مشکل سنوات تحصیلی برایشان به وجود نیاید.

⚠️کارورزی ۲ فقط برای دانشجویانی ر تابستان قابل ارایه می باشد که دانشجو
🔖در تابستان فارغ التحصیل می شود
یا
🔖در مهر ۹۸ فارغ التحصیل شود.

به غیر از دو شرط فوق امکان کارورزی ۲ ر تابستان وجود ندارد.لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/dNwmypBPtB