موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهرماه ۹۸

06 شهریور 1398 12:43 اطلاعیه

* تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (ترم مهرماه ۹۸)

 

** زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

** تـذکـرات مهـم **

۱- انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویانی که در زمان مذکور به هر علت موفق به انتخاب واحد نشوند، ترم مهر برای آنها مرخصی تحصیلی منظور می گردد.

۲- براساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام انتخاب واحد برای دانشجو توسط واحد آموزش دانشگاه، ممنوع اعلام شده است. برهمین اساس هیچ تاریخی جهت انتخاب واحد حضوری دانشجو در دانشگاه اعلام نخواهد شد و زمان های اعلام شده در جدول فوق تنها فرصت انتخاب واحد می باشد.

۳- انتخاب واحد و پرداخت شهریه اینترنتی می باشد، لذا جهت فعال شدن سامانه بدهی گذشته خود را تا قبل از انتخاب واحد با مراجعه حضوری به واحد امور شهریه مرکز تسویه نمایید. در صورت حذف دروس اخذ شده ی دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/lTPmJCzItP