موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

امتحانات خردادماه ۹۸ مقاطع کاردانی و کارشناسی

امتحانات خردادماه ۹۸ مقاطع کاردانی و کارشناسی
 • تاریخ شروع: 18 خرداد 1398
 • تاریخ پایان: 09 تیر 1398
 • محل رویداد: مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز
 • نوع رویداد:
 • برگزار کننده: --
 • تلفن تماس با دبیرخانه: --
 • نمابر: --
 • آدرس سایت: --
 • @ آدرس ایمیل: --
 • موضوعات رویداد: --
 • نام مسئول: --
 • امکان ارسال مقاله: خیر
توضیحات:


لینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/OzyGSYjvak