موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

بازدید اعضای شورای شهر اهواز از دانشگاهلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/xQJUoaXBCf