موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

بازدید شهردار اهواز جناب آقای مهندس موسوی از دانشگاهلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/IbhaUrNYSq