موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

بازدید هیئت نظارت وزارت علوم از دانشگاهلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/dnIfvCarPU