موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

حضور ریاست دانشگاه در صدا و سیمای استانلینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/PrgAMaZvgG