موسسه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر روی شهدای دانشجولینک کوتاه: http://ahvazuni.ir/wJxeAXWgRK